เมื่อเวลา16.00 น. ของวันนี้ (15 เม.ย. 62) ถนนสายเอเชีย ผ่านจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่บริเวณ อำเภอไชโย รอยต่ออำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถึงอำเภอเมืองอ่างทอง รอยต่ออำเภอมหาราชจังหวัดอยุธยา สายเอเชียขาเข้าหนาแน่นเต็มทุกช่องจราจร ประชาชนแห่เดินทางเข้ากรุงเทพ หลังหยุดยาวในช่วงปีใหม่ ใช้ความเร็วได้ประมาณ 40 - 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากพักกผ่อนท่องเที่ยวหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และจะเริ่มต้นทำงานในวันที่ 17 เมษายน 2562 มีประชาชนเดินทางกลับภูมิเลาเนาและท่องเที่ยวภาคเหนือในช่วงวันสงกรานต์ ต่างเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเพื่อพักผ่อนก่อนเริ่มทำงานหลังวันหยุดยาว มีรถยนต์หนาแน่น คาดว่าในช่วงเย็นถึงค่ำจะมีปริมาณรถยนต์สะสมเพิ่มจำนวนมากขึ้น

นอกจากนั้นยัง มีเจ้าหน้าที่นำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดสายเอเชีย ให้เลี้ยวเข้าตัวเมืองอ่างทอง ผ่านไปยังอำเภอป่าโมก ตรงไปสี่แยกกำนันดิเรก และตรงไปสี่แยกวรเชษฐ์ จังหวัดอยุธยา เดินทางเข้ากรุงเทพ เป็นเส้นทางเลี่ยงการจราจรในช่วงรถหนาแน่นและการเดินทางคล่องตัว ต่อไป.

ขณะที่ทางด้านนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอ่างทอง สั่งการให้แขวงทางหลวงอ่างทองปิดจุดกลับรถบนถนนสายเอเชียในพื้นที่จังหวัด อ่างทองเป็นการชั่วคราว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวนทั้งสิ้น 10 จุด และได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ทางลอด/ทางเลี่ยง และป้ายแนะนำเส้นทาง ต่าง ๆ จำนวน 100 จุด และให้แขวงทางหลวงชนบท จัดทำป้ายบอกเส้นทาง/จุดกลับรถ 9 จุด ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 6 จุด และป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมอำนวยความสะดวกบนถนนพื้นที่รับผิดชอบได้ อย่างทันท่วงที