นายสำเริง จิตต์อาจหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้มีการสรงน้ำพระ และรดนำขอพรผู้สูงอายุ รวมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุ ที่มีสุขภาพแข็งแรง และทำคุณประโยชน์ให้สังคม ณ ลานโดด อบต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

นายสำเริง จิตต์อาจหาญ นายกอบต.เทพารักษ์กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ได้มีขบวนแห่หลวงพ่อโสธร และขบวนแห่นางสงกรานต์ เข้าไปตามหมู่บ้านและเข้าสู่ถนนเทพารักษ์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักเพื่อให้ประชาชนในตำบลเทพารักษ์ได้รดน้ำขอพร และเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งได้ทำต่อเนื่องมายาวนาน กว่า 7 ปี

และในเช้าวันนี้ก็ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และก็ได้ทราบว่า มีชาวต่างชาติ เป็นชาวเยอรมัน อายุ 70 ปี ชื่อ Mr.FRANZ WEISSENBACH อยากเห็นประเพณีสงกรานต์ของชาวไทย ได้ขึ้นเครื่องบินจากประเทศเยอรมัน เพื่อมาดูประเพณีสงกรานต์เป็นครั้งแรกที่อบต.เทพารักษ์ โดยได้บอกผ่านล่ามว่า เขาโชคดีที่ได้มาเมืองไทย และได้รู้จักเมืองไทย และประเพณีของประเทศไทย โดยประชาชนที่นี่มีความเมตตาและมีความเป็นกันเองมีมิตรภาพที่ดี และเมื่อเห็นประเพณีสงกรานต์ที่เมืองไทย ทำให้อยากซื้อบ้านไว้ที่ประเทศไทย รู้สึกยินดีมากในการต้อนรับครั้งนี้และรู้สึกประทับใจด้วย

สมุทรปราการ สุทธิวิทย์ ชยุตม์วรกานต์