วันที่ 14 เม.ย.62 มีรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ออกประกาศเรื่องสถานการณ์ในประเทศลิเบีย ลงวันที่ 13 เมษายน 2562 ระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุความไม่สงบในประเทศลิเบียซึ่งทวีความรุนแรงตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นต้นมาโดยเฉพาะในกรุงตริโปลีและใกล้เคียงนั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้ชาวไทยในลิเบียติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงพื้นที่สู้รบ และปฏิบัติตามคำแนะนำทางการของลิเบียอย่างเคร่งครัดพร้อมมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงตริโปลีและเมืองใกล้เคียง ขอให้พิจารณาสถานการณ์เฉพาะหน้าและพิจารณาความเหมาะสมที่จะเดินทางออกจากประเทศลิเบียโดยสายการบินพาณิชย์โดยเร็ว

ส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากการสู้รบขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเห็นว่ามีโอกาสจะเกิดความไม่สงบขึ้นก็ควรพิจารณาเดินทางออกจากลิเบียก่อนความไม่สะดวกจะลุกลามมาถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัย

สำหรับผู้ที่อยู่นอกประเทศลิเบียขอให้ชะลอการเดินทางเข้าลิเบียจนกว่าสถานการณ์จะสงบหรือมีเสถียรภาพมากพอ ชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์+393338518071 หรืออีเมล์ consolato_thai@yahoo.it