นายแพทย์ สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลยันฮี กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินโครงการยิ้มสวย ด้วยแพทย์อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 22 และยังคงรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ให้หายเป็นปกติอย่างต่อเนื่องทุกปี ๆ ละ 100 รายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีเด็กที่ได้รับการผ่าตัดรักษาไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,625 ราย

สำหรับ โครงการดังกล่าว ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2541 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ซึ่งมีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(กรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้น) เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับเด็กดังกล่าวในแต่ละจังหวัด เพื่อเข้ามาทำการผ่าตัดรักษาในโรงพยาบาลยันฮี ซึ่งตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา ได้ใช้งบเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส คิดเป็นมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท

“ในปีนี้ โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคุณปวีณา หงสกุลในฐานะมูลนิธิปวีณาหงสกุล และหน่วยงานในภาครัฐบาล โดยเฉพาะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ให้การช่วยเหลือ และส่งเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่มาให้โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อทางออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธารับรู้และช่วยกันส่งต่อข่าวสารอันเป็นกุศลนี้เป็นอย่างดี ทำให้ในปีที่ 21 นี้ มีผู้ติดต่อเข้ามาร่วมโครงการได้ตามเป้าหมาย ซึ่งได้ทยอยนัดมาพบแพทย์และผ่าตัดรักษาต่อไป ” นายแพทย์สุพจน์ กล่าว

ซึ่ง สาเหตุของปากแหว่ง-เพดานโหว่ ส่วนใหญ่ พบว่า 1. การเจ็บป่วยของแม่เมื่อตั้งครรภ์ 2. ภาวะขาดสารอาหารของแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ 3. แม่สูบบุหรี่จัด 4. แม่ได้รับยา หรือสารบางชนิดต่อเนื่อง เช่น ยากันชักเช่น ฟีไนโตอิน ไดแลนติน ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ สารพิษ สารเคมี การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ หรือ การขาด กรดโฟลิคในระหว่างตั้งครรภ์ เป็นต้น รวมทั้งอาจเกิดจากกรรมพันธุ์ พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมได้ประมาณ 12-20% ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยปัจจุบันอัตราค่ารักษา ของโรงพยาบาลเอกชน เริ่มต้นตั้งแต่ 40,000 – 1 แสนบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการรับเด็กเข้าร่วมโครงการ ยิ้มสวยด้วยแพทย์ จะต้องเป็นเด็กที่มีความพิการปากแหว่ง-เพดานโหว่ ฐานะยากจน อายุระหว่าง 3 เดือน - 20 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สามารถผ่าตัดรักษาความพิการให้หายเป็นปกติได้ดีที่สุด สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป หรือมูลนิธิต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีเด็กพิการดังกล่าวอยู่ในความดูแลหรือพบเห็นเด็กพิการตามหลักเกณฑ์สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงพยาบาลยันฮี โทร. 1723 ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น.