วันนี้13 เม.ย.62 วันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ซึ่งหลายพื้นที่มีการทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ไทย ก่อนที่จะพากันออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งที่จังหวัดสุรินทร์ บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมา โดยเฉพาะที่บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ซึ่งทางเทศบาลเมืองสุรินทร์ได้เปิดถนนแคแจ็ด ภาษาเขมรท้องถิ่น แปลว่าบุญเดือน 5 ให้ประชาชนได้ออกมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน โดยการทำเป็นอุโมงค์น้ำยาวถึง 100 เมตร ฉีดพ่นน้ำออกมาให้ประชาชนได้เล่นกันอย่างสนุกสนานตลอดทั้งวัน ซึ่งก็มีผู้คนทยอยออกมาเล่นน้ำกันอย่างต่อเนื่อง

โดยปีนี้เน้นการเล่นน้ำแบบสุภาพไทยๆ มีเจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้นำชุมชน ออกมาประสาสัมพันธ์เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างคึกคักในอุโมงค์น้ำ มีการแต่งชุดไทยออกมาสนุกสนานรำวงชาวบ้านใต้อุโมงค์น้ำกันอย่างคึกคัก โดยทางเทศบาลจะจัดอุโมงค์น้ำให้ประชาชนได้ออกมาเล่นน้ำกันตลอดทั้งวันนี้

ในวันนี้นอกจากผู้คนจะออกมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแล้ว สีสันการเล่นน้ำสงกรานต์ก็ดูจะมีสีสันและสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบรรดาผู้สูงอายุทีออกมาร่วมงานต่างสร้างสีสันเป็นอย่างดี มีการแต่งชุดไทยออกมารำและเต้นกันแบบลืมอายุไปเลย โดยเฉพาะคุณยายนุช สุทธิดา เชิงหอม และคุณยายนงค์ พวงศิริ ทั้งคู่อายุ 78 ปี ซึ่งพาบรรดาคุณยายอีกหลายท่านออกมาโชว์ลีลาการเต้นที่บอกได้เลยว่าลืมอายุไปเลย กับเพลงยอดฮิต งัดทั้งงัด และบักแตงโม ซึ่งทุกคนที่เห็นต่างยิ้มและมีความสุขไปด้วย

สำหรับบรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์และแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดเป็นจุดให้เล่นสงกรานต์ พบว่า ประชาชนออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

โดยปีนี้เทศบาลเมืองสุรินทร์กำหนดจัดงานฉลองสืบสภาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง สมโภชหลักเมืองและงานมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ ในช่วงเดือนเมษายน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก คือ พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ และเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน ในเขตเทศบาล เพื่อส่งเสริมบ้าน วัด โรงเรียน และทำกิจกรรมร่วมกัน มีการส่งเสริมงานประเพณีที่ดีงาม เปิดถนน แคแจ็ด ภาษาเขมรพื้นบ้าน แปลว่าบุญเดือน 5 โดยการทำเป็นอุโมงค์น้ำให้ประชาชนได้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างเย็นฉ่ำตลอดทั้งวันอีกด้วย