นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะเป็นต้นเหตุให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อประชาชนทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยและมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์ สำหรับผลการดำเนินการตรวจรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 และพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศ รวม 195 แห่ง เฉพาะวันที่ 12 เมษายน 2562 ตรวจรถโดยสารจำนวน 18,217 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารหมวด 2 กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด จำนวน 8,090 คัน และรถโดยสารหมวด 3 จำนวน 10,127 คัน ในจำนวนนี้ พบรถที่มีข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยโดยได้ดำเนินการสั่งเปลี่ยนรถทั้งหมด 3 คัน โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งนำรถคันใหม่ที่มีสภาพพร้อมใช้งานมาให้บริการทดแทนทันที เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง

ส่วนของการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 18,217 ราย พบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยจำนวน 1 ราย สั่งเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถทันทีเพื่อความปลอดภัย ขณะที่ผลการตรวจความพร้อมรถโดยสารและรถเช่าเหมา ณ จุดตรวจความพร้อมระหว่างทาง (Checkpoint) ใน 17 จังหวัด 18 แห่ง ได้แก่ ลำปาง, กำแพงเพชร, พิษณุโลก, ตาก, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, อุดรธานี, ร้อยเอ็ด, ชัยนาท, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, กระบี่ และสงขลา ตรวจรถโดยสารจำนวน 4,011 คัน รถเช่าเหมา จำนวน 722 คัน ไม่พบความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย กำชับรถโดยสารและรถเช่าเหมาที่ใช้เส้นทางผ่านจุด Checkpoint ต้องเข้ารายงานตัวและนำรถเข้าตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง

อย่างไรก็ตามการรับเรื่องร้องเรียนบริการรถโดยสารสาธารณะผ่านสายด่วน ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 เฉพาะวันที่ 12 เมษายน 2562 ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 93 เรื่อง ประเด็นส่วนใหญ่คือรถโดยสารขับประมาทหวาดเสียว, เก็บค่าโดยสารเกินราคา/ขายตั๋วเกินราคา และผู้ให้บริการแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการลงโทษสูงสุดตามกฎหมายทุกราย

นอกจากนี้ ยังได้จัดผู้ตรวจการตรวจสอบบริเวณรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต ป้องกันรถสาธารณะเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสาร โดยพบรถแท็กซี่กระทำความผิดปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 2 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียน (หมดอายุ) 2 ราย ดำเนินการลงโทษสูงสุดตามกฎหมายทุกราย ทั้งนี้ ประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท สามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง