13 เม.ย.2562 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ หรือ หมอชิต วันนี้ประชาชนยังทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ต่อเนื่อง แต่ไม่หนาแน่นเท่ากับช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยจำนวนผู้ใช้บริการรถ บขส. เมื่อวันที่ 12 เม.ย มีกว่า 186,065 คน ขณะที่การเดินทางของประชาชนตั้งแต่ 1-12 เม.ย. 62 พบมีผู้ใช้บริการรวมเกือบ 1.4 ล้านคน