"ป.ป.ส.-ไปรษณีย์ไทย" คุมเข้มตรวจค้นพัสดุไปรษณีย์ สกัดกั้นลักลอบขนส่งยาเสพติด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดความต้องการยาเสพติดในประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (รองเลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.นฤดม มารศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา คุณสมัย แจ้งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 1 และคุณชาติชาย สุวิทย์ศักดานนท์ CEO บริษัท นิ่มเอ๊กเพลส ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และตรวจพัสดุไปรษณีย์ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้ปฏิบัติการ “สงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย สาขาประตูน้ำพระอินทร์ และบริษัท นิ่มเอ๊กเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นห้วงที่มีวันหยุดยาว นักค้ายาเสพติดจะฉวยโอกาสลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจค้นพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบและลดความต้องการยาเสพติดในประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เพื่อป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบลำเลียงยาเสพติด และป้องกันกลุ่มนักค้ายาเสพติดฉวยโอกาสช่วงเทศกาลสงกรานต์กระจายยาเสพติดลงไปในพื้นที่”

ในห้วงที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ส. จับมือกับไปรษณีย์ไทย และหน่วยงานการขนส่งที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการขนส่ง ประกอบกับปัจจุบันมีการซื้อ-การขายสินค้าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น เจ้าหน้าที่จึงมีความเข้มข้นในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมิให้สถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ถูกใช้เป็นช่องทางลำเลียงยาเสพติด ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการลดปัญหาและลดความต้องการยาเสพติดในประเทศไทย รวมทั้งลดความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหายาเสพติด จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส. พบว่า สถิติการจับกุมยาเสพติดที่ลักลอบขนส่งทางไปรษณีย์และบริษัทเอกชน ในห้วงเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 สามารถจับกุมได้ 30 คดี 11 จังหวัด ของกลาง ยาบ้า 631,948 เม็ด กัญชา 71.59 กิโลกรัม ไอซ์ 2.7285 กิโลกรัม คีตามีน 10.3 กรัม เฮโรอีน 21 กิโลกรัม พืชกระท่อม 764 กิโลกรัม และยาแก้ไอ 1,834 ขวด

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยังให้ความสำคัญกับการลดความต้องการใช้ยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ในมิติต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุ่มตรวจปัสสาวะ วัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสาร จัดจุดตรวจป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ เพื่อป้องปรามลดการใช้ยาเสพติดในสถานีขนส่ง คมนาคม จุดบริการประชาชน เพื่อลดอันตรายจากการสัญจรบนท้องถนน ที่มีสาเหตุมาจากการใช้สารเสพติดในขณะขับรถหรือให้บริการ ทั้งนี้ หากพบผู้เสพยาเสพติดจะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และหากพบว่ามีพฤติการณ์เป็นผู้ค้ายาเสพติดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการเพื่อความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 3,724 ครั้ง เสียชีวิต 418 ราย บาดเจ็บ 3,897 ราย สาเหตุหลักเกิดจากการดื่มแล้วขับและขับรถเร็ว รวมถึงผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 79.85 โดยเฉพาะวันที่ 17 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์เกิดอุบัติเหตุ 307 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 26 ราย ผู้บาดเจ็บ 336 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ขับรถเร็วเกินกำหนด รองลงมาคือ ดื่มแล้วขับ

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้ายว่า “การรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดูแลความปลอดภัยและความสุขของประชาชน ตลอดจนลดความต้องการยาเสพติดในกลุ่มประชาชน โดยสำนักงาน ป.ป.ส.ได้รณรงค์เผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นการช่วยป้องปรามนักค้าที่จะฉกฉวยโอกาสช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลำเลียงและนำเข้ายาเสพติด จึงฝากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแล สอดส่องผู้กระทำความความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หากพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 และแจ้งอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584”