สำนักข่าวบีบีซี เผยแพร่บทความ เกี่ยวกับสุราโดยมีข้อความว่า เดอะ แลนเซ็ท วารสารทางการแพทย์ชั้นนำของโลก ได้เผยแพร่ผลการวิจัยด้านระบาดวิทยาพันธุกรรมในประชาชนจีน 500,000 คน เป็นเวลา 10 ปี ผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน แม้เพียงวันละหน่วย (เบียร์ขวดเดียว หรือ เหล้าหนึ่งเป๊ก) ก็มีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ไม่ดื่ม 10-15% และผู้ดื่มวันละ 4 หน่วย มีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ไม่ดื่ม 35% ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดในสมองแตกนี้เป็นเรื่องน่าเป็นห่วง เพราะโรคนี้เป็นแล้วเกิดอัมพฤกษ์-อัมพาตได้ทันที ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสเกิดโรคค่อนข้างสูง (ประมาณ 1 ใน 5)

ศาสตราจารย์ สตีเฟน เบอร์เกส จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ผู้เชี่ยวชาญ ให้ความเห็นว่า "งานวิจัยนี้เสนอแนะว่า การดื่มแต่น้อยไม่ได้ส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด หากแต่ทำให้ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดในสมองแตกสูงขึ้น แม้ว่าจะดื่มเพียงเล็กน้อยก็ตาม และยิ่งดื่มมากความเสี่ยงก็ยิ่งสูงมากขึ้นตามไปด้วย"

แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/news/health-47817650