ดนตรี/ทิวา สาระจูฑะ

แต่ละปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว เด็กๆก็คงจะดีใจที่จะได้เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว คนแก่อาจจะสะท้อนใจนิดหน่อยที่เวลานับถอยหลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ คนที่ยังมีกำลังก็ต้องสร้างสรรค์ผลงานกันต่อไป

รางวัลทางดนตรี “สีสัน อะวอร์ดส์” ที่ก่อตั้งมาเพื่อให้เกียรติและให้กำลังใจแก่ศิลปินในวงการดนตรีที่สร้างผลงานออกมาสู่สาธารณชน ยังคงมีการจัดประกาศและมอบรางวัลประจำปีเหมือนเช่นเคย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 30 แล้ว นับเป็นรางวัลทางดนตรีรางวัลเดียวในประเทศไทยที่จัดต่อเนื่องยาวนานที่สุด และแน่นอนว่า ได้การยอมรับมากที่สุดด้วย

แม้ว่าภาพรวมของธุรกิจดนตรีจะได้รับผลกระทบจากโซเชี่ยลมีเดียเช่นเดียวกับธุรกิจสื่ออื่นๆ แต่ยังมีคนอีกมากที่มุ่งมั่นทำงานที่ตนรัก และนำเสนอสู่ตลาด โดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเท็คโนโลยีด้านสื่อสาร ทำให้เกิดศิลปินอิสระและสังกัดอิสระขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ฟังที่มีทางเลือกมากขึ้นในการเสพดนตรี

คณะกรรมการ “สีสัน อะวอร์ดส์” ได้พิจารณาผลงานอย่างเข้มข้น จนในที่สุดก็ได้รายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายรางวัล “สีสัน อะวอร์ดส์” ครั้งที่ 30 ซึ่งพิจารณาจากผลงานที่ออกวางขายในปีพ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้:-

ศิลปินเดี่ยวยอดเยี่ยม

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ จากอัลบั้ม “แกกับฉัน”

(สิงโต) นำโชค ทะนัดรัมย์ จากอัลบั้ม Just Have Fun with It

ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ จากอัลบั้ม 100%

สุทธิพงศ์ แจ่มจำรัส (ใหม่ สิบล้อ) จากอัลบั้ม Superstar 3

กันยารัตน์ (ลุลา) ติยะพรไชย จากอัลบั้ม Levitate

เพนกวิน วิลล่า จากอัลบั้ม J

ศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยม

ดุลยสิทธิ์ สระบัว แอนด์ บางลำพู บลูส์ กัมปะนี จากอัลบั้ม Dulyasith Srabua and Banglumpoo Blues Company

เทเล็กซ์ เทเล็กซ์ส จากอัลบั้ม Enough for Loneliness and Internet Today

อพาร์ตเมนต์คุณป้า จากอัลบั้ม “อพาร์ตเมนต์คุณป้า”

เดอะ เยอร์ส จากอัลบั้ม Cry

คิดแนปเปอร์ส จากอัลบั้ม Signal

ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

(ชาติ) สุชาติ แซ่เห้ง จากอัลบั้ม “สามัญ”

จุลโหฬาร จากอัลบั้ม “จุลโหฬาร”

แดเนี่ยล ดิษยะศริน จากอัลบั้ม Bedroom

เวก้า จากอัลบั้ม Macaron Psych Trip

โน วัน เอลส์ จากอัลบั้ม One

เยิ้ม จากอัลบั้ม “ความลับจักรวาล”

ศิลปินร็อคยอดเยี่ยม

ชนุดม จากอัลบั้ม “โลกที่สาม”

บอมบ์ แอ็ท แทร็ค จากอัลบั้ม White

ซีล จากอัลบั้ม Rizing

ภูมิจิต จากอัลบั้ม Midlife

ลิเบอร์ตี้ จากอัลบั้ม Master Niche

สเลอร์ จากอัลบั้ม Bin

อัลบั้มยอดเยี่ยม

J โดย เพนกวิน วิลลา

“อพาร์ตเมนต์คุณป้า” โดย อพาร์ตเมนต์คุณป้า

Superstar 3 โดย สุทธิพงศ์ แจ่มจำรัส (ใหม่ สิบล้อ)

Just Have Fun with It โดย (สิงโต) นำโชค ทะนัดรัมย์
Cry โดย เดอะ เยอร์ส

Levitate โดย กันยารัตน์ (ลุลา) ติยะพรไชย

อัลบั้มร็อคยอดเยี่ยม

“แกกับฉัน” โดย พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

“โลกที่สาม” โดย ชนุดม

White โดย บอมบ์ แอ็ท แทร็ค

Master Niche โดย ลิเบอร์ตี้

Bin โดย สเลอร์

โปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยม

โกมล บุญเพียรผล จากอัลบั้ม “สามัญ”, ศิลปิน: (ชาติ) สุชาติ แซ่เห้ง

สุธี แสงเสรีชน จากอัลบั้ม Master Niche, ศิลปิน: ลิเบอร์ตี้

ประกาศิต แสนปากดี จากอัลบั้ม “จุลโหฬาร”, ศิลปิน: จุลโหฬาร

กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์ จากอัลบั้ม Just Have Fun with It, ศิลปิน: (สิงโต) นำโชค ทะนัดรัมย์

มุรธา ร่วมรักษ์ และ อัครชน ราชปันดิ จากอัลบั้ม Levitate, ศิลปิน: กันยารัตน์ (ลุลา) ติยะพรไชย

เพลงในการบันทึกเสียงยอดเยี่ยม

“วิวรณ์” (คำร้อง-ทำ​นอง​: วิริทธิ์พล กมลชัยณิชกุล, เรียบเรียง: สโตอิค, ศิลปิน: สโตอิค)

“จุลโหฬาร” (คำร้อง: เกิดสุข ชนบุปผา, ทำนอง: เกิดสุข ชนบุปผา, เรียบเรียง อลงกฎ เจริญธรรม และ ประกาศิต แสนปากดี, ศิลปิน: จุลโหฬาร)

“จริงๆ” (คำร้อง: พุฒิยศ ผลชีวิน และ อาสนัย อาตม์สกุล, ทำนอง: พุฒิยศ ผลชีวิน, เรียบเรียง: ภูมิจิต, ศิลปิน: ภูมิจิต)

“คนที่ยังไม่รู้ว่าใคร” (คำร้อง-ทำนอง: จิตติพล ถาวรกิจ, เรียบเรียง: โน วัน เอลส์, ศิลปิน: โน วัน เอลส์)

“สาวน้อย” (คำร้อง-ทำนอง-เรียบเรียง: ดุลยสิทธิ์ สระบัว, ศิลปิน: บางลำพู บลูส์ กัมปะนี)

“วิกฤติวัยกลางคืน” (คำร้อง-ทำนอง: ตุล ไวฑูรเกียรติ, ภู่กัน สันสุริยะ และ ปิย์นาท โชติกเสถียร, เรียบเรียง: อพาร์ตเมนต์คุณป้า, ศิลปิน: อพาร์ตเมนต์คุณป้า)

เพลงยอดเยี่ยม

“วงโคจร” (คำร้อง: อลงกฎ เจริญธรรม, ประกาศิต แสนปากดี และ อภินุตตร์ พรหมภักดี, ทำนอง: อลงกฎ เจริญธรรม และ ประกาศิต แสนปากดี, ศิลปิน: จุลโหฬาร)

“เว...” (คำร้อง-ทำนอง: เจตมนต์​ มละโยธา, ศิลปิน: เพนกวิน วิลลา)

“ต่าง” (คำร้อง-ทำนอง: สุทธิพงศ์ แจ่มจำรัส, ศิลปิน: สุทธิพงษ์ แจ่มจำรัส (ใหม่ สิบล้อ))

“คนบาป” (คำร้อง-ทำนอง: ชนุดม สุขสถิตย์, ศิลปิน: ชนุดม)

“แสงและเงา” (คำร้อง-ทำนอง: ตุล ไวฑูรเกียรติ, ศิลปิน: อพาร์ตเมนต์คุณป้า)

“ชีวิตเดี่ยว” (คำร้อง-ทำนอง: ปณต คุณประเสริฐ, ศิลปิน: ธงไชย แม็คอินไตย์)

เพลงร็อคยอดเยี่ยม

“ไม่เหมือนเดิม” (คำร้อง-ทำนอง: ชนุดม, ศิลปิน: ชนุดม)

“จด feat. ริม ซิลลี่ ฟูลส์” (คำร้อง: วงศกร เตมายัง, ทำนอง: บอมบ์ แอ็ท แทร็ค, ศิลปิน: บอมบ์ แอ็ท แทร็ค)

“ปลุก” (คำร้อง: ปราชญ์ พงษ์ไชย, ทำนอง: ศิลา นามเทพ และ ปราชญ์ พงษ์ไชย, ศิลปิน: ซีล)

“ลืมฝัน” (คำร้อง-ทำนอง: บดินทร์ บัวหลวงงาม, ศิลปิน: ฮาร์โมนิค ดิสทอร์ชั่น)

“แสงสว่าง” (คำร้อง-ทำนอง: เอนก ไอศวรรย์ศาลี, ศิลปิน: ลิเบอร์ตี้)

เพลงบรรเลงยอดเยี่ยม

“The Great Barrier of Reef” – ฟ็อกซี่

“Evening in Ayuttaya” - ทริเปิ้ล เจ. แจ็ซซ์ ทริโอ

“Grand Openning” - ครูแอ๊ด แอนด์ เดอะ สะล้อ

“A Song for Maxim” - แม็กซิม ควินเท็ท

“เลิงนกทา” - ดุลยสิทธิ์​ สระบัว แอนด์ บางลำพู บลูส์ กัมปะนี

“Liberty” – ลิเบอร์ตี้

งานประกาศผลและมอบรางวัล “สีสัน อะวอร์ดส์” ครั้งที่ 30 จะจัดขึ้นที่ห้องแกรนด์ บอลล์รูม โรงแรมสวิสโซเท็ล บางกอก ถนนรัชดาภิเษก ในค่ำวันที่ 22 เมษายน 2562 นี้ คอยติดตามกันได้ทางสื่อต่างๆ ทั้งสื่อหลักและสื่อโซเชี่ยล อีกไม่นานเกินรอ