กรมชลชลประทาน ส่งรถฉีดพ่นน้ำอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดฝุ่นในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ส่วนชลประทานขอนแก่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเตย ช่วยชาวบ้านโนนทัน หลังขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.62 นายจานุวัตน์ เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ร่วมปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำจำนวน 10 คัน รวม 374 เที่ยวรถ ปริมาณน้ำ 2,220,000 ลิตร ทั้งยังสูบน้ำเพื่อเติมให้รถบรรทุกน้ำของหน่วยงานราชการอื่นๆ รวม 129 เที่ยวรถ ปริมาณน้ำ 774,000 ลิตร โดยทำการสูบน้ำจากแม่น้ำปิงบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.62 และจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ด้าน นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเตย และลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านโนนทัน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำนวน 251 ครัวเรือน ประชากร 1,250 คน ที่กำลัง ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โครงการชลประทานขอนแก่น จึงได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อทำการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเตย ไปเติมให้กับสระเก็บน้ำสำหรับผลิตประปาบ้านโนนทัน ความจุประมาณ 96,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วยอบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน