เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าสู่วันที่ 4 ภาพรวมทั้งจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียนร้อย โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี รวม 22 ตำบล จัดการคัดเลือก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งต้องแบ่งการคัดเลือกเป็น 3 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยตลอด 3 วันที่ผ่านมา มีผู้ซึ่งได้รับหมายเรียกเข้ารายงานตัวมารอคิว เพื่อตรวจร่างกาย รอจับ ใบดำ ใบแดง เพื่อเป็นทหารกองประจำการ จำนวน กว่า 1,000 นาย ซึ่งจำนวนนี้ มีสาวประเภท 2 ประเภท สวยหวาน แต่งหญิง จำนวน ถึง 32 คน เดินทางมาทำการตรวจเลือกทหารในครั้งนี้ด้วย ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก และถือเป็นการเพิ่มสีสันให้กับผู้ที่มาทำการตรวจเลือกในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งตลอดทั้ง 3 วัน ของอำเภอเมืองลพบุรี มียอดตั้องการทหารเข้ารับราชการ รวม 307 นาย และมีผู้ร้องขอ โดยสมัครใจ เพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกอประจำการ 226 นาย คิดเป็นร้อยละ 73.62 ของจำนวนที่กองทัพต้องการ