บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวธนวรรณ คำเจริญ (ขวาสุด) ผู้จัดการสาขาอุดรธานี เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA 1st Smart) จำนวน 1,040,000 บาท และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Be1st Smart Rabbit Siriraj) จำนวน 200,000 บาท รวม 2 กรมธรรม์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,240,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายวัฒนพัฒน์ ศรีรัง (กลาง) นายเกษร บุญขันย์ (ที่ 2 จากขวา) และนางแสงมณี บุญขันย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุตรชาย บิดา และมารดา (ตามลำดับ) ของนางสาวปภาวรินทร์ บุญขันย์ ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีนางปารมี สุขตัว (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัสหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัสหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562