สถาพร ศรีสัจจัง

ไม่ค่อยแน่ใจนักว่าชาวพรรคอนาคตใหม่ และบรรดาผู้มีศรัทธาต่อพรรคนี้ ซึ่งฟังว่าเป็นพรรคการเมือง และกลุ่มคนที่มีความคิด ก้าวหน้า และ เป็นวิทยาศาสตร์ ที่สุดในสังคมไทยปัจจุบัน (ฟังจากหลายใครในกลุ่มพวกเขาอธิบายถึงตัวเอง) จะมีความเข้าใจคำว่า พระสยามเทวาธิราช หรือไม่/ อย่างไร/แค่ไหน?
           
แต่ คนไทย ที่พอจะรู้ประวัติศาสตร์สังคมตัวเองอยู่บ้าง น่าจะเคยได้ยินชื่อของ เทพ ผู้คุ้มครองประเทศไทยท่านนี้มาบ้าง ว่า ล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใหจัดสร้างขึ้นจากที่ทรงตระหนักว่า แผ่นดินและสังคมไทยน่าจะมีเทพศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องช่วยเหลือเป็นแน่ จึงรอดพ้นจากวิกฤติมาเสมอ โดยเฉพาะภัยเรื่องการล่าเมืองขึ้นของบรรดาชาติจักรวรรดินิยมในยุคนั้น
            
ไหนๆก็พูดถึงองค์ท่านแล้ว ก็ขอนำข้อความจากแหล่งข้อมูลร่วมสมัยที่เป็น Social tool สำคัญของชาว อนาคตใหม่ คือจากเครื่องมือ ดิจิตอล ประเภท Global network ชื่อ กูเกิ้ล ที่บันทึกไว้โดย วีกิพีเดีย มาให้เห็นกันสักตอนก็แล้วกัน จะได้พอหลับตานึกถึงภาพรูปธรรมขององค์ท่านขึ้นได้บ้าง
           
พระสยามเทวธิราชเป็นเทวรูปหล่อด้วยทองคำสูง 8 นิ้ว ประทับยืนทรงเครื่องกษัตราธิราช ทรงฉลองพระองค์อย่างเครื่องของเทพารักษ์ มีมงกุฏเป็นเครื่องศิราภรณ์ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นจีบดรรชนีเสมอพระอุระ องค์พระสยามเทวาธิราชประดิษฐานอยู่ในเรือนแก้วทำด้วยไม้จันท์ ลักษณะแบบวิมานเก๋งจีน มีคำจารึกเป็นภาษาจีนที่ผนังเบื้องหลัง แปลว่า ที่สถิตแห่งพระสยามเทวาธิราช เรือนแก้วเก๋งจีนนี้ประดิษฐานอยู่ในมุขกลางของพระวิมานไม้แกะสลักปิดทอง ตั้งอยู่เหนือลับแลบังพระทวารเทวราชมเหศน์ ตอนกลางพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง...
              
บอกอีกนิดว่าตอนฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี เมื่อ พ.ศ. 2525 ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ให้อัญเชิญออกมาให้ประชาชนเข้าสักการะบูชาได้ นับเป็นครั้งแรกที่ชาวไทยได้มีโอกาสบูชาเฉพาะพระพักตร์
              
ที่คิดถึงพระสยามเทวาธิราชขึ้นมาก็เพราะเห็นทั้งนักวิเคราะห์ทางการเมือง ทั้งสื่อมวลชนใหญ่น้อย ทั้งชาวบ้านร้านช่องทีรักที่ห่วงใยสถานการณ์ของบ้านเมือง กำลังบ่นกันให้เซ็งแซ่เกี่ยวกับผล ของการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคมที่เพิ่งพ้นผ่าน ว่าผลคะแนนเท่าที่ปรากฏ (แม้กกต.ย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่เป็นทางการก็เถอะ) ทำให้เกิด วิกฤติ ทางการเมือง เห็นภาพของความขัดแย้งในสังคมไทยได้อย่างชัดเจน ซึ่งแน่ละ อาจจะทำไปสู่การปะทะกันอย่างรุนแรงของคนไทยด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง!
                
เพราะทุกฝ่ายเห็นว่ายากที่ฝ่ายใดจะจัดตั้งรัฐบาลได้!
                
คล้ายๆกับอาการที่ฝรั่งเรียกว่า Dead lock นั่นแหละ!
                
เมื่อถึงจุดตันแบบนี้ คนในสังคมไทย (ที่ยังหลงเหลือ ราก ทางความคิดแบบ ไทย อยู่บ้าง)มักหันไปพึ่ง สิ่งเหนือธรรมชาติ (สังคมมนุษย์นั้นพัฒนามาจากความสัมพันธ์ 3 ประการ คือ สัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน สัมพันธ์กับสิ่งธรรมชาติอื่นๆ และสุดท้ายสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ)
                   
ที่คนไทยเรียกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (สิ่งที่เชื่อว่ามีพลังเหนือตน?)ดังเช่น พระสยามเทวาธิราช หรืออะไรทำนองนั้นนั่นแหละ!
                   
ความขัดแย้งทางการเมืองหรือ วิกฤติการเมืองไทย ก็เช่นกัน ถ้าไม่มีสิ่งใดช่วยได้ก็เห็นจะมีแต่พระสยามเทวาธิราชท่านนั่นแหละที่จะช่วยได้!
                  
ดังเช่นที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 เคยทรงมีพระราชดำริไว้!
                   
ไม่เชื่อก็คอยดู และโปรดระวัง! ไม่เชื่อก็อย่าได้ลบหลู่ บรรพชนคนไทยที่สร้างชาติท่านสอนกันมาอย่างนี้จริงๆ!!!

กองทุนประกันวินาศภัย