วันที่ 27 มี.ค.62 "นายศุภชัย ใจสมุทร" นายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ขอไม่เคลื่อนไหวทางการเมือง การเลือกตั้งยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องรอวันที่ 9 พ.ค. นี้ เปรยทุกอย่างยังเหมือนเดิม

นายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย นายศุภชัย ใจสมุทร บอกถึงกรณีการจับขั้วพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลว่า การเลือกตั้งยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องรอวันที่ 9 พ.ค. นี้ ตามกรอบเวลาที่กกต.กำหนด พรรคภูมิใจได้ขอไม่มีความเห็นและการเคลื่อนไหวในช่วงระหว่างนี้ ทุกอย่างยังเหมือนเดิม