สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นำร่อง พ.ร.บ.๑๐๐% รถสกายแลป

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของและ นางจันทิมา มีโส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย เป็นสักขีพยานมอบกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. และ PA รถสกายแลป จำนวน ๑๐๐ คัน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย และตระหนักในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน