การรับประทานอาหารของคนไทยในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตค่อนข้างมาก ในอดีตการรับประทานอาหารคนไทยมีความคิดในการทำอาหารอย่างสร้างสรรค์ มีการนำพืชผักสมุนไพรที่หาได้ง่าย มาปรุงแต่งเมนูอาหาร

คนไทยในสมัยก่อนจึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืน ไม่เจ็บป่วยง่าย ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันด้วยสภาพสังคมเปลี่ยนไป การรับประทานอาหารก็เปลี่ยนไปเช่นกัน นิยมพึ่งพาอาหารสำเร็จรูป เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งการบริโภคอาหารเหล่านี้เป็นประจำ

ถ้าหากรับประทานประเภทใดประเภทหนึ่ง มากเกินไปผลที่ตามมาแน่นอน คือ ภาวะไขมันในช่องท้อง หรือโรคอ้วนลงพุง

ภาวะไขมันช่องท้อง คือ การสะสมตัวของสารอาหารประเภทไขมันที่ร่างกายเผาผลาญไม่หมดในแต่ละวัน ส่งผลให้ไขมันไปเกาะตามบริเวณระหว่างกล้ามเนื้อท้องกับอวัยวะภายในช่องท้อง

ไขมันชนิดนี้ จะมีอันตรายมากยิ่งกว่าไขมันในบริเวณอื่น เนื่องจากไขมันในช่องท้องจะไปขัดขวางทางเดินของเลือดไม่ให้ไปหล่อเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายของเรา รวมถึงอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพตามมา

นพ.ณพล ขำสุข อายุรแพทย์ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า ภาวะไขมันที่สะสมบริเวณช่องท้องหรือภาวะอ้วนลงพุงเป็นสิ่งที่หลายๆ คนมักมองข้าม ไม่เพียงแต่ทำให้สูญเสียความมั่นใจในรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น

แต่ภาวะอ้วนลงพุง ยังนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะไขมันสะสมอวัยวะภายใน ได้แก่ ตับ ตับอ่อน หัวใจ

สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้อ้วนลงพุง ได้แก่ การรับประทานอาหารไม่คำนึงถึงแคลอรี่ ไม่ออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และมีกิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่นั่งๆ นอนๆ

วิธีรักษาอ้วนลงพุง ทำได้ด้วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยออกกำลังกาย เพราะเกิดจากการที่กินอาหารที่มีไขมันสูงแล้วไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อนำไปใช้ นอกจากนี้ ยังต้องควบคุมด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มน้ำให้เพียงพออีกด้วย

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้บริการรักษาโรคทางอายุรกรรม โดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์เฉพาะทางสาขาต่างๆ พร้อมศูนย์เบาหวานครบวงจร โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ