มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดประชุมสามัญประจำปี 2561 แถลงผลงานผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 148 ราย ใช้เงินเกือบ 4 ล้านบาท เตรียมจัดกิจกรรมระดมทุนหารายได้ยืดอายุผู้ป่วย เล็งเชิญเซเลบมาเป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดการประชุมสามัญประจำปี 2561 ที่ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เป็นประธานการประชุม และ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ในฐานะรองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2561 อาทิ โครงการการส่งเสริมการเข้าถึงบริการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา การจัดงานวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก World CCA Day 2018 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยร้ายของพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่คุกคามชีวิต และมีอุบัติการณ์การเกิดโรคนี้ในระดับสากลที่เพิ่มขึ้น

มหกรรมรณรงค์กำจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร โดยการตรวจคัดกรองให้กับกลุ่มเสี่ยงด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ในโรงพยาบาลเครือข่ายพื้นที่ 20 จังหวัดในภาคอีสาน รวมทั้งขยายเพิ่มเติมอีก 8 จังหวัดของภาคเหนือ และ 1 จังหวัดของภาคตะวันออก รวมเป็น 29 จังหวัด นอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ ให้แก่ในโรงพยาบาลเครือข่าย ปีละ 2 โรงพยาบาลๆ ละ 100,000 บาท

โครงการการส่งเสริมการเข้าถึงบริการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการผ่าตัด ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อหวังผลหายขาด และประคับประคองเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าถึงการผ่าตัดมากขึ้น มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลสกลนคร ได้ทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี หวังผลหายขาด 43 ราย และประคับประคอง 105 ราย รวม 148 ราย ใช้เงินทั้งสิ้น 3,857,070 บาท

นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสถานะการเงิน แผนการดำเนินงานและการขออนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2562 รวมถึงการนำเสนอช่องทางประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ให้แก่ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ยังได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทาง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีในปี 2562 ในการระดมทุนหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โดยการจัดกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภายในเดือนธันวาคม 2562 และจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล รวมทั้งเชิญดารา นักร้อง บุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ณเดชน์ คูกิมิยะ, ไมค์ ภิรมย์พร และ บัวขาว บัญชาเมฆ มาเป็นพรีเซนเตอร์ ร่วมรณรงค์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ทั้งนี้ผู้ประสงค์ที่จะช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิมะเร็งท่อนำดี ด้วยการซื้อสินค้าที่ระลึก อาทิ เสื้อคอโปโล เสื้อยืด พวงกุญแจ หรือสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ทั่วประเทศ และบริจาคผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขา สอบถามรายละเอียดได้ที่ 043-203769 มูลนิธิมะเร็งท่อนำดี ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ทุกบาทที่ท่านอุทิศ ช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี”.