กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโชว์ผลงาน 6 ปีโครงการ SMEs Pro-Active มีผู้ประกอบการร่วมงานแฟร์ต่างประเทศ 4,347 ราย สร้างรายได้14,850 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าโครงการระยะที่ 3 เน้นขยายฐานผู้ประกอบการและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-Active)ในระยะ 6 ปีที่ผ่านมา หรือตั้งแต่โครงการระยะที่ 1(2556-2558) และโครงการะยะที่ 2 (2559-2561)มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบเอสเอ็มอี โดยสามารถส่งเสริมผู้ประการเอสเอ็มอีร่วมงานแสดงสินค้าและบริการ หรืองานแฟร์ในต่างประเทศแล้ว 4,347 ราย จำนวน 947 งาน และสร้างรายได้จากการส่งออกถึง 14,850ล้านบาท

สำหรับปีนี้เป็นโครงการในระยะที่ 3 (2562-2564) มีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งการปรับหลักเกณฑ์การสนับสนุนและเพิ่มเติมลักษณะกิจกรรมที่สนับสนุนของโครงการ เพื่อตอบสนองตามข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการในระยะที่ผ่านมา พร้อมปรับปรุงให้โครงการมีความยืดหยุ่นมากขึ้นได้แก่ การเริ่มต้นนับสิทธิ์การเข้าร่วมตั้งต้นใหม่ (Set Zero) เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ใช้สิทธิ์รายเก่าที่ใช้สิทธิ์ครบจำนวนจากระยะก่อนหน้า รวมถึงแก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิติบุคคลที่มีมูลค่าส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง3 ปีไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อขยายฐานการสนับสนุนให้ครอบคลุมผู้ประกอบการมากขึ้น

นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสให้ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ โดยส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ ‘Oversea trade exhibitions’ จำนวน 6 ครั้ง โดยได้รับวงเงินสนับสนุนสูงสุดรายละ 200,000 บาท และกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ Business Opportunities and Partnership ประกอบด้วยกิจกรรมเจรจาการค้า(Business Matching) และกิจกรรมนำเสนอผลงาน (Business Pitching)เพื่อขาย หรือระดมเงินทุนเช่น การประกวดภาพยนตร์และสารคดีในต่างประเทศจำนวน 6 ครั้ง และได้รับวงเงินสนับสนุนสูงสุดรายละ200,000 บาท

ส่วนความคืบหน้าโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ 3นั้นDITP ได้พิจารณาอนุมัติผู้ประกอบการ SMEs กว่า 200 ราย เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในต่างประเทศช่วงพฤศจิกายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562จำนวนทั้งสิ้น 52 กิจกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดส่งออกให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ทั้งนี้ล่าสุด DITP ได้สนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกสินค้าของเล่นเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ 70th Spielwarenmesse International Toy Fair 2019 ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-3ก.พ.62 ที่เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี จำนวนทั้งสิ้น 11 บริษัท สินค้าไทยที่นำมาจัดแสดงมีทั้งของเล่นที่ทำจากไม้ ฟองน้ำ ยางพารา และวัสดุอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเติบโตของเด็ก ซึ่งสินค้าไทยมีจุดเด่นอยู่ที่การเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“ผลการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ก่อให้เกิดมูลค่าซื้อขายทันที 1.35 ล้านบาท และคาดว่าใน1 ปี จะมีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 38.64 ล้านบาท มีประเทศที่ให้ความสนใจเช่น ประเทศในยุโรป,รัสเซีย,สหรัฐฯ และจีน”

สำหรับโครงการ SMEs Pro-active เป็นโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยโครงการจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในต่างประเทศและกิจกรรมที่สร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมงานด้วยตนเอง โดยเลือกตามกลยุทธ์การตลาดและความต้องการของแต่ละบริษัท หรือเลือกเข้าร่วมงานที่สอดคล้องกับประเภทสินค้าและธุรกิจบริการของตนเองได้ โดยได้รับวงเงินสนับสนุนสูงสุดรายละ 200,000 บาทต่อครั้ง