บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวธนวรรณ คำเจริญ (ขวาสุด) ผู้จัดการสาขาอุดรธานี ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายสัตยา บรรยง ซึ่งเป็นน้องชายของนายสกล บรรยง ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีนางนิภาพร บุญผ่องศรี (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านดุง ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562