จังหวัดยโสธรบูรณาการร่วมปล่อยแถวปฏิบัติการพิทักษ์สุนทร ทั้งตำรวจ ทหาร อส.ชรบ. กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 อำเภอ เพื่อป้องการและปราบปรามยาเสพติด

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการพิทักษ์ยศสุนทร ที่ทางสำนักงานป้องกันจังหวัดยโสธรได้บูรณาการร่วมกันทั้ง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ อส.ชรบ.ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 อำเภอ เพื่อที่จะได้ร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดยโสธรทั้ง 9 อำเภอ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายสำรวย ชูยศ ป้องกันจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดยโสธรได้อำนวยการและบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดปี 2562 และที่ผ่านมาตลอดเวลาที่บูรณาการร่วมกันด้านความมั่นคงในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องและในครั้งนี้ได้ปล่อยแถวปฏิบัติการในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน กันยายน 2562 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและป้องกันกันเหตุความไม่สงบเรียบร้อยในช่วงจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรซึ่งทางเราได้บูรณาการร่วมกันทั้งตำรวจ ทหาร อปพร. ชรบ. เจ้าหน้าที่ อส.ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อป้องกันรักษายาเสพติดและรักษาความสงบทั้ง 9 อำเภอ
000000000
สมหมาย/ยโสธร