วันอาทิตย์นี้แล้ว ที่ปวงชนชาวไทยจะได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อมอบอำนาจอธิปไตยให้กับพวกเขาเหล่านั้นไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ผ่านการออกกฎหมายต่างๆ การจัดตั้งรัฐบาลและการตวจสอบถ่วงดุล

การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นได้รับความสนใจจากทั่งในและนอกประเทศ เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ปี หลังวิกฤติความขัดแย้งทางการเมือง และการรัฐประหาร เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย

จากการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สะท้อนว่าประชาชนความตื่นตัวในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2.6 ล้านคน ในขณะที่ประชาชนแห่ออกมาใช้สิทธิจริงถึง 2.3 ล้านคน คิดเป็น 87.22 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นปรากฎการณ์สำคัญ

จากปรากฎการณ์ดังกล่าว คาดว่าการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้จะมีประชาชนมาใช้สิทธิกันเป็นจำนวนมากเช่นกัน สะท้อนความตื่นตัวของสังคมที่ตระหนักและสนใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ประกอบกับการเติบโตของโซเชียลมีเดีย มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าว

โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ เกิดปัญหาปากท้องของประชาชน ในขณะที่การเมืองกลายเป็นปัจจัยในการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติ โดย นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค.เปิดเผยว่านักลงทุนต่างชาติ 2-3 คณะ ได้เข้ามาพบเพื่อสอบถามเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเมือง โดยนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ยอมรับว่าได้ชะลอลงทุนในไทยแล้ว โดยจะขอรอดูผลการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมว่าเป็นอย่างไร พรรคไหนจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และหน้าตารัฐบาลจะเป็นอย่างไร เชื่อว่าหลังจากวันที่ 24 มีนาคม เมื่อมีความชัดเจนทางการเมืองจะทำให้นักลงทุนต่างชาติตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในไทย

ในขณะที่หลังการเลือกตั้ง ภาคธุรกิจต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจสื่อ ก็รอดูทิศทางท่จะมีความชัดเจนในเป้าหมายธุรกิจต่อไป

เราคาดหวังว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ปราศจาการทุจริต

เราคาดหวังให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของทุกฝ่าย คือรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยที่หลังการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดวิกฤติรอบใหม่ โดยเฉพาะประเทศไทยกำลังจะมีพระราชพิธีสำคัญ

เรายังคาดหวังว่าหลังจากการเลือกตั้ง เราจะได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกด้านและพัฒนาประเทศ ได้ตามคำมั่นสัญญาที่ได้ประกาศไว้ในการหาเสียงเลือกตั้ง

ดังนั้นวันอาทิตย์นี้ ออกไปแสดงพลังกันให้มากที่สุด