บอร์ด JCK ไฟเขียวเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 214.70 ล้านหุ้น กำหนดเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด นำไปรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ เพิ่มสภาพคล่อง ลดภาระหนี้ สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เดินหน้าขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมรับเออีซีบูม เพิ่มความสามารถในการให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นได้สูงขึ้น หนุนอนาคตสดใส

นายอภิชัย เตชะอุบลประธานกรรมการ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JCK (เดิมชื่อ TFD)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จาก 3,324.20 ล้านบาท เป็น 2,554.76 ล้านบาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 769.44 ล้านบาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,769.46 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวน 214,703,414 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด คาดจะได้รับงานประมาณ 328.50 ล้านบาท

โดยวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงิน เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะการเงินให้แก่บริษัทและช่วยลดภาระการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ขณะเดียวกันทำให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มขึ้น สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรและแนวโน้มผลการดำเนินงานมีทิศทางที่ดีขึ้นได้

ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจปี 2562 คาดรายได้จากการขายที่ดินจะเป็นปัจจัยหลักที่จะสร้างรายได้ และผลักดันผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพราะธุรกิจนิคมฯ มีอัตรากำไรค่อนข้างสูง และปัจจุบันมีลูกค้าที่สนใจซื้อที่ดินโครงการของบริษัทอยู่หลายรายทั้งผู้ประกอบการเดิมที่อยู่ในนิคมฯ และลูกค้ารายใหม่ เนื่องจากโครงการของบริษัทเป็นนิคมฯ ที่ตั้งอยู่ในเขตอีอีซี ประกอบมีโลเคชั่นที่ดี ติดขนานตลอดแนวถนนมอเตอร์เวย์เกือบ 4 กิโลเมตร และติดถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา อีกทั้งเป็นนิคมฯในเขตอีอีซีที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุดทำให้ที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี มีความน่าสนใจมากขึ้น

ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่าในปี 2562 จะสามารถปิดยอดขายที่ดินในนิคมทีเอฟดี 2 ได้ไม่น้อยกว่า 200 ไร่ และยังได้รับอานิสงส์จากวิกฤติสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ทำให้มีลูกค้ารายใหม่หลายรายจากประเทศจีนที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจย้ายฐานการลงทุนมาไทยอีกจำนวนมาก

ส่วนแผนขยายการลงทุนในอนาคตของธุรกิจนิคมฯ นั้น บริษัทได้เข้าร่วมประมูลการลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 1,363 ไร่ 2 งาน 17.1 วา กับกรมธนารักษ์ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตของภูมิภาคและสามารถพัฒนายกระดับพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ เนื่องจาก จ.นครพนม เป็นเส้นทางเชื่อมต่อประเทศในภูมิภาคอินโดจีนเช่น ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา และเชื่อมต่อประเทศจีนตอนใต้ผ่านสะพานมิตรภาพ 3 ที่สั้นและสะดวกที่สุด ประกอบกับพื้นที่โครงการตั้งติดกับเส้นทางรถไฟรางคู่ ขอนแก่น(บ้านไผ่)-นครพนม รวมทั้งยังสามารถพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะส่งเสริมการพัฒนาและลงทุนกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้พัฒนาโครงการในครั้งนี้

ขณะที่ธุรกิจคลังสินค้าในประเทศอังกฤษ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขาย Warehouse ที่เหลืออยู่อีก 1 แห่ง คาดจะสามารถขายและรับรู้รายได้ไม่เกินกลางปี 2562 โดยมีมูลค่าขายอยู่ประมาณ 700-800 ล้านบาท ส่วนธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าในไทย มีแนวโน้มที่ดี โดยคาดว่าในปี 2562 น่าจะปล่อยเช่าพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30,000 ตรม. เมื่อรวมกับพื้นที่เช่าปล่อยเดิมอีกประมาณ 32,000 ตรม.ยอดรวมจะเพิ่มขึ้นเป็น 62,000 ตรม อีกทั้งบริษัทมีนโยบายจะขายคลังสินค้าบางส่วน เข้าไปเป็นสินทรัพย์หลักของกอง REIT ซึ่งน่าจะมีขนาดเสนอขายไม่น้อยกว่า 2,000-2,500 ล้านบาท และคาดว่ารายได้ในส่วนนี้ บริษัทจะรับรู้เข้ามาประมาณไตรมาส 4 ปี 2562 หรืออย่างช้าไม่เกินกลางปี 2563