ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันซักซ้อมพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 6 แหล่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วยบ่อหน้าพระลาน บ่อเสมาเมือง บ่อเสมาชัย บ่อประตูขาว ห้วยมหาชัย ห้วยปากนาคราช โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของนครศรีธรรมราช ในฐานะ“ราชบุรุษ”ตามประเพณีโบราณ 6 นาย เป็นผู้ประกอบพิธีในแต่ละแหล่ง

สำหรับบ่อเสมาเมือง หนึ่งใน 6 แหล่งพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เข้าซักซ้อมพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามขั้นตอนประเพณีโบราณ โดยมีพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีอ่านโองการ การจัดตั้งศาลเพียงตา การบวงสรวง โดยจะมีพิธีการในวันจริงตามแบบแผนทุกประการ

ส่วนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำคัญบ่อหน้าพระลาน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นราชบุรุษ ประกอบพิธี ส่วนบ่อเสมาชัย บ่อประตูขาว ห้วยมหาชัย ห้วยปากนาคราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 4 คน ในฐานะราชบุรุษ เป็นผู้ประกอบพิธีจุดละ 1 คน จากนั้นเมื่อได้น้ำมาจะรวมกันในขันสาคร มณฑลพิธีพระวิหารหลวงประกอบพิธีสมโภชน์ แล้วจะเคลื่อนเข้าสู่พระบรมหมาราชวังรอการพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี.