วันที่ 21 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายงานว่า ที่บริษัทซิงเกอร์จำกัด สาขาสตูล ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ร่วมกับ บริษัทซิงเกอร์ สาขาสตูล จัดฝึกอาชีพการเย็บผ้าคลุมสตรี (ฮิญาป) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลฉลุง ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีสตรีที่มีพื้นฐานด้านการตัดเย็บมาบ้างสนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพต่อยอดสู่การประกอบอาชีพสร้างรายได้ จากการสมัครที่มีจำนวนมาก แต่เนื่องจากทาง อบต.ฉลุง และบริษัทซิงเกอร์ มีพื้นที่รองรับเพียง 30 คน ทุกคนต่างร่วมกันตัดเย็บฮิญาป หรือผ้าคลุมสำหรับสตรีมุสลิมในรูปแบบต่างๆ ด้วยความตั้งใจอย่างขะมักเขม้น จากการสอนโดยนางสาวรอเบี๊ยะ หมันเส็น วิทยากรผู้ชำนาญการด้านการตัดเย็บ

นางพรทิภา รอเกต หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ฉลุง กล่าวว่า ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับตัวสูงประชาชน จึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนมาโดยตลอด โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน ประกอบกับพื้นที่ตำบลฉลุง เป็นชุมชนมุสลิม ที่มีวิถีชีวิตการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ในการคลุมผมหรือสวมฮิญาป ทาง อบต.ฉลุง โดยนายชนะ ยากะจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง เห็นความสำคัญตรงส่วนนี้จึงได้ต่อยอดการทำผ้าคลุมผมสำหรับสตรีมุสลิมหลังจากที่เคยมีการฝึกอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมาแล้วก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปต่อยอดในการตัดเย็บเพื่อการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้

นายรัตนชัย กาหนุง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง กล่าวว่า ทาง อบต.ฉลุง มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาฝึกอาชีพตลอดปีงบประมาณ โดยการฝึกครั้งนี้เพื่อให้กับสตรีในพื้นที่ตำบลฉลุงให้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสตรีที่เป็นแม่บ้านที่หาเลี้ยงครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัวในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในชุมชน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และลดปัญหาการว่างงาน โดยโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจาก บริษัทซิงเกอร์ ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน