“สมคิด”เอาจริงหนุน ธอส.เดินหน้าบ้านล้านหลังเฟส 2 ดึงเอกชนร่วมพัฒนาบ้านไม่เกิน 1 ล้านบาท ขณะที่ ธอส.พร้อมผ่อนปรนเงื่อนไขรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ผู้เลี้ยงดูพ่อแม่-วัยหนุ่มสาวเริ่มทำงาน ดึงอสังหาฯรายย่อยร่วมสร้างบ้านกระจายทั่วประเทศ เจรจากับคลังขยายเวลาผ่อนชำระ 50 ปี ลดภาระผ่อนรายเดือน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) หลังจากพบว่า ประชาชนแห่มาจองสิทธิ์โครงการบ้านล้านหลังสูงถึง 172,000 ล้านบาท รัฐบาลจึงพร้อมส่งเสริมให้คนไทยมีบ้านครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อต้องการให้เดินหน้าโครงการบ้านล้านหลังเฟส 2 ดึงภาคเอกชนรายใหญ่ รายย่อยเข้ามาช่วยสร้างบ้านไม่เกิน 1 ล้านบาท กระจายไปทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยต้องสร้างบ้านคุณภาพ หรือออกแบบได้อย่างอิสระ หรือใช้วัสดุก่อสร้างแบบใหม่ แต่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ขณะนี้รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) พิจารณาส่งเสริมภาคเอกชนสร้างบ้าน โดยให้สิทธิประโยชน์ภาษี และหากรายย่อยร่วมสร้างบ้านจะทำให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องเฟอร์นิเจอร์เติบโตไปด้วยต้องดึงเข้ามาร่วมโครงการให้มากขึ้น

ทั้งนี้ชาวบ้านรายย่อยรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ผู้ดูแลบิดา มารดา ควรได้รับสิทธิพิเศษในการพิจารณาให้สินเชื่อ ธอส.จึงต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการให้สินเชื่อบ้านมาเป็นส่งเสริมให้คนไทยมีบ้าน หลังการเลือกตั้งต้องการให้ ธอส.เตรียมเงินทุนให้พร้อม เพื่อเดินหน้าบ้านล้านหลังเฟส 2 ผ่านการออกสลาก ธอส.หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ผู้สูงอายุ ประชาชนหันมาฝากเงินกับ ธอส. เพราะให้ดอกเบี้ยสูง มองว่าหลังเลือกตั้งชาวบ้านคงอารมณ์หาแหล่งดีฝากเงิน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส.กล่าวว่า ได้รายงานที่ประชุมว่า ธอส.ได้ปรับวงเงินสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน จากเดิมวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 40,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 คงที่ 5 ปี ส่วนที่เหลือสำหรับผู้มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือน เหลือวงเงิน 10,000 ล้านบาท และขณะนี้มีผู้ยื่นขอกู้ 4,100 ราย วงเงินสินเชื่อ 2,560 ล้านบาท อนุมัติสินเชื่อแล้ว 3,580 ราย วงเงิน 2,200 บาท โดยที่ผ่านมาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้านไม่เกินล้านบาทประมาณ 50,000 หน่วยต่อปี รองรับความต้องการบ้านเฟสแรก ต่อไปจะสนับสนุนสร้างเพิ่มอีก 20,000 หน่วยต่อปี

โดย ธอส.พร้อมพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไข เพื่อให้กลุ่มคนรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน เข้าถึงสินเชื่อบ้าน กลุ่มผู้เลี้ยงดูพ่อแม่ กลุ่มหนุ่มสาว คนเริ่มทำงาน โดย ธอส.พร้อมอุดหนุนภาระในช่วง 6 ปี โดยไม่ต้องขอชดเชยจากรัฐบาล วงเงิน 2,400 ล้านบาท อีกทั้งยังเตรียมเจรจากับกระทรวงการคลัง เพื่อยืดเวลาการผ่อนชำระจาก 30 ปี เป็น 50 ปี หวังลดภาระการผ่อนชำระต่อเดือน 3,850 บาทต่อเดือน กำหนดเป้าหมายระดมทุนผ่านสลาก ธอส. และเงินกู้วงเงิน 50,000 ล้านบาท ในช่วงเดือนก.ย.62 จำนวน 80,000-100,000 ยูนิต