นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว(ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เป็นผู้แทนรับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy 2019” ประเภทร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ในฐานะแบรนด์ที่สามารถครองความน่าเชื่อถืออันดับ 1 นับเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน จัดโดยนิตยสารแบรนด์เอจ โดยมีนายธนเดช กุลกิติวัน (ขวาสุด)บรรณาธิการนิตยสารแบรนด์เอจ และ นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ (ที่2 จากซ้าย) ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และประธานที่ปรึกษานิตยสารแบรนด์เอจ ร่วมแสดงความยินดี ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้