วันที่ 19 มี.ค.62 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมเสวนา ตึกกองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานเปิดประชุมและแถลงข่าวการจัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 โดยใช้หลักการดำเนินการจัดงานแบบประชารัฐ ร่วมกับพลเรือน ซึ่งถือเป็นการประชุมการเตรียมการจัดงานครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โรงเรียน ห้างร้าน ประชาชน และสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมติในที่ประชุมได้กำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 9 เมษายน 2562 ร่วม 7 วัน 7 คืน

ทั้งนี้รองเจ้ากรมการทหารช่าง ได้แถลงข่าวจัดงานต่อสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมประชุม กรมการทหารช่าง จะร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2562 โดยกิจกรรมภายในงาน ได้จัดให้มีการจัดกิกจรรม "เที่ยว ชม ชิม ชอป" "เที่ยว"กราบสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 200 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว, กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้กรมการทหารช่าง, กราบสักการะหลวงพ่อแก่นจันทน์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองราชบุรี, "ชม"การแสดงละครชาตรี, ชมนิทรรศการ และกิจกรรมการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นิทรรศการประวัติศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, นิทรรศการปลากัดไทย, การแสดง "DEMETER Show" และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดราชบุรี เช่นการแสดงรำดาวดึงส์ การแสดงเรื่องขุนศึก "ชิม"อาหารจากภัตตาคาร ร้านอาหารชื่อดัง และร้านอาหารอร่อย ของจังหวัดราชบุรี เช่น ร้านอาหารคาวบอยเฮ้าศ์, ร้านอาหารเรื่องของโอ่ง "ชอป"สินค้าโอทอป สินค้าราคาถูก สวนสนุกและการละเล่นต่างๆ สรรค์สร้างความบันเทิงให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

นอกจากนี้ยังได้กระทบไหล่กับดารา และนักแสดงจากช่อง 7 สี แชะรูป เช็ดอิน แชร์เฟสบุค โชว์รับของที่ระลึกฟรี ที่พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ทางกรมการทหารช่างจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงร่วม "เที่ยว ชม ชิม ชอป" งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2562 นี้

ส่วนบริเวณกรมการทหารช่าง ไปจนถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการติดตั้งป้ายงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 ขนาดใหญ่หน้าทางเข้ากรมการทหารช่าง และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีอีกด้วย