ดร. นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยและนายสมชาย​อัศวเศรณี​ ประธานจัดหาทุน​ เผยผลการแข่งขัน World Games ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใน 3 วันแรก (ถึง 18 มีนาคม )ขณะนี้นีกกีฬาพิเศษจากประเทศไทยปสามารถทำได้แล้ว 8 เหรียญทอง6 เหรียญเงิน โดยผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ วิ่ง 1500 เมตร ชาย เหรียญทอง นายพุฒิพง สายใย วิ่ง 200 เมตร ชาย (คนละดิวิชั่น) เหรียญทอง 1. นายจักรกฤต ไชยอร่าม 2. นายนคร ทิพย์ตับหมาก เหรียญเงิน 1. นายชนม์ณกรณ์ ธัญถิรพัฒน์ นักกีฬาบอชชี่เดี่ยว ชนะ เหรียญเงิน นายนภสินธุ์ เพิ่มพูน ผลการแข่งขันวันที่ 16 มีนาคม 2562 นักกีฬาบอชชี่ ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภททีม Unified 4 คน มีดังนี้ 1. นายนภสินธุ์ เพิ่มพูน 2.นายวรพต แก้วเวียง 3.นางสาวสุฑาทิพย์ แสงศักดิ์ 4.นางสาวจันจิรา ท่องแท้ กรีฑา วิ่ง 200เมตร หญิง (ต่างดิวิชั่น) 2 เหรียญทอง 1. นางสาวสุกัญญา จรัสวัฒน์ 2.นางสาวอรกานต์ มีษา เหรียญเงิน 1. นางสาวกนกวรรณ ปลื้มจิตร อันดับ 4 1.นางสาวณิชนันท์ นนทสวัสดิ์ศรี อันดับ 5 1. นางสาวแก้วกานต์ ผุดโรย ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลำดับที่ 6 นางสาวสุนิสา ชือมือ กีฬาเทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ได้ลำดับที่ 5 นายพิชิตชัย เนื่องรัศมี หญิงเดี่ยว ได้ เหรียญเงิน นางสาวชุติภา แผ่นสุวรรณ์ ซึ่งรวมเหรียญนักกีฬาไทยไปแล้ว 8​้​ เหรียญทอง​ 5​เหรียญเงิน สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอล unified ชาย ไทยเสมอกาน่า 3-3 และชนะเซเนกัล 1-0 ส่วนฟุตบอลหญิงพ้อินโดนี้ซีย0-1จากกำลังใจ จากชาวไทยที่อยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอกอัครราชทูตไทย และคณะของผู้ว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มาชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิด