วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผอ.กกต.สมุทรสาคร ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงว่า หลังจากที่นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.กลาง) ได้ออกมาแถลงผลการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัดทั่วประเทศ (เมื่อ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา) ปรากฏว่า มีการกระทำทุจริตใน 3 จังหวัด และหนึ่งในนั้น คือ จังหวัดสมุทรสาคร กรณีที่มีผู้แอบนำบัตรเลือกตั้งทั้งเล่มไปทำเครื่องหมาย ให้กับผู้สมัครพรรคการเมืองหนึ่ง ซึ่งหลังได้ตรวจพบ พร้อมกับนำบัตรเล่มนั้นแล้วจึงเจาะทำลายทิ้ง ก่อนนำบัตรเล่มใหม่ส่งไปทดแทน พร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วนั้น ในเรื่องดังกล่าวทาง กกต.จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ยืนยันว่า ได้มีการตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำความผิดหรือทุจริตการเลือกตั้งในทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง (บ้านแพ้ว กระทุ่มแบน และเมืองสมุทรสาคร) ส่วนที่เป็นเหตุอื้อฉาวนั้น เกิดขึ้นใน จ.สมุทรสงคราม มิใช่สมุทรสาคร

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นการตรวจสอบและการรายงานของทางจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง กกต.สมุทรสาครไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ ทั้งนี้ตนขอยืนยันว่า การเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการทุจริตการเลือกตั้ง แต่จะพบปัญหาบ้างเล็กน้อยก็คือเรื่องของการจราจรและการสับสนในการเข้าหน่วยเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยมีผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ คือ มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัดสมุทรสาครเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด

สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ยื่นขอใช้สิทธิ์ไว้ทั้งหมด 389 คน ออกมาใช้สิทธิ์ 379 คน เฉลี่ยร้อยละ 97.43 โดยแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 246 คน ใช้สิทธิ์ 239 คน คิดเป็นร้อยละ 97.15 , เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 88 คน ใช้สิทธิ์ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 98.86 และ เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 55 คน ใช้สิทธิ์ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 96.36

ขณะที่ลงการคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ยื่นขอใช้สิทธิ์ไว้จำนวน 55,358 คน ออกมาใช้สิทธิ์ 46,059 คน คิดเป็นร้อยละ 83.20 โดยแบ่งเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 29,409 คน ใช้สิทธิ์ 24,790 คน คิดเป็นร้อยละ 84.29 , เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 23,774 คน ใช้สิทธิ์ 19,365 คน คิดเป็นร้อยละ 81.45 และ เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2,175 คน ใช้สิทธิ์ 1,904 คน คิดเป็นร้อยละ 87.54