นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมงาน The Grand Opening of the Photo Exhibition “A Thai – Austrian Experience” เพื่อมูลนิธิแคร์ (CARE) ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและพัฒนาตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

โดยมีดร. อีวา ฮาเกอร์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ ประธานมูลนิธิแคร์ประจำประเทศไทย ดร. อันเดรีย บาร์ชดอร์ฟ ฮาเกอร์ ประธานมูลนิธิแคร์ประจำสาธารณรัฐออสเตรีย และนางสาวอีวา สต็อกแฮมเมอร์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำมูลนิธิแคร์ ให้การต้อนรับ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร