สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) ร่วมกับสภาเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ได้พิจารณามอบเกียรติคุณวิทยฐานะ "ปูชนียบุคคลไทย" ประจำปี 2562 สาขาผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น แก่ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ จากการริเริ่มโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ครั้งแรกของประเทศไทย

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของคุณศุภชัยและเครือซีพี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์รายการที่มีคุณค่าแก่สังคม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอน และปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา