อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ประจำ UN FAO ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินโครงการ "เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" และ "ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต" กับคณะผู้บริหารซีพีเอฟ เมื่อวันที่ 18 มี.ค.62 ดร.ธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม (FAO, IFAD, WFP) และผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงโรม ร่วมหารือกับ นายสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และนายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารและส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เกี่ยวกับบทบาทของซีพีเอฟในการสนับสนุน โครงการ "เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" และ โครงการ "ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต" รวมทั้งแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรของไทย ตลอดจนความร่วมมือของบริษัทกับองค์กรสากล ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม