ดร.วิชัย พยัคฆโส/payackso@gmail.com

การหาเสียงของพรรคการเมืองจะอ้างว่าเลือกฝ่ายประชาธิปไตยโดยขจัดเผด็จการออกไป เพราะเผด็จการทำรัฐประหาร รัฐบาลทหารยึดครองอำนาจมากว่า 5 ปีแล้ว แถมยังใช้ ม.44 มาใช้พร่ำเพื่อโดยไม่ต้องอิงกฎหมาย

ลองดูว่าฝ่ายเผด็จการเขาเป็นเผด็จการอย่างเดียวหรือไม่ ต้องยอมรับการใช้ ม.44 เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ดีกว่าฝ่ายที่อ้างเป็นประชาธิปไตยโดยแก้ไขกฎหมายให้เป็นประโยชน์ต่อพรรคพวกเพื่อนพ้องของตัวเอง แถมยังทุจริตคอรัปชั่นแฝงไว้ในนโยบายเชิงคอรัปชั่น ดังเป็นที่ปรากฏ ลองมาดูสิว่ารัฐบาลทหารเขาครองบ้านเมืองให้ก้าวหน้าอย่างไรบ้าง

-ขจัดความขัดแย้งในหมู่ประชาชน บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ

-สร้างประเทศด้วยการลงทุนส้รางโครงสร้าง โครงข่ายคมนาคมทั้งระบบราง ทางอากาศและทางน้ำ

-บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

-ทวงคืนผืนป่ามาให้ประชาชน

-ปลูก-ตัดต้นไม้มีค่าได้

-จัดระเบียบสังคมใหม่ เช่น รถตู้ วินจักรยานยนต์ ฯลฯ

-ฟื้นฟูประเทศจาก GDP ติดลบ เพิ่มขึ้นมาทุกปีจนถึง 4.1 ในปีที่ผ่านมา

-ใช้หนี้จำนำข้าวที่ค้างให้แก่ ธกส.

-ลดความเหลื่อมล้ำโดยจัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้มีรายได้น้อย

-จัดโครงสร้างการใช้งบประมาณใหม่โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก

-กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เน้น 6 ด้าน

-มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

-มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี รองรับ

-สร้างความมั่นใจโดยสามารถลดธงแดงของทางอากาศและทางทะเลได้

-สร้างโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

-สร้างเศรษฐกิจพิเศษรอบๆบ้านอีก 10 แห่ง

-เพิ่มมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในภาพรวมด้านต่างๆ

-เพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

-พัฒนาและสนับสนุน SMEs ให้เป็น smart SMEs

-เปลี่ยนระบบการค้าเข้าสู่ระบบ online

-ปรับเปลี่ยนการบริการภาครัฐเข้าสู่รัฐบาล digital

-โครงการบ้านล้านหลัง

-ฯลฯ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นทหารก็จริงแต่เป็นทหารอาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต งบประมาณไม่ตกหล่นหรือมีประเด็นทุจริตแต่อย่างใด มีความตั้งใจสูงที่จะพัฒนาประเทศไทย แต่มีจุดอ่อนการใช้ ม.44 และการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญๆของเรายังไม่ค่อยจะกระเตื้องมากนัก มีเพียงราคาข้าวที่พุ่งสูงขึ้นมาบ้าง เพราะไปเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนเสียมากกว่า

หากจะดูนโยบาย 7-7-7 ของพรรคพลังประชารัฐ มาเจาะเน้นเศรษฐกิจรากหญ้าเป็นหลัก เชื่อว่าอีก 4 ปีข้างหน้าจะสามารถยกระดับเศรษฐกิจรากหญ้าให้สูงขึ้นได้

ส่วนผลงานของรัฐบาลประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคงไม่ต้องบรรยาย เพราะเป็นผลงานที่ประชาชนทราบดีว่าเขาเหล่านั้นทำอะไรเป็นมรรคเป็นผลต่อประเทศไทยบ้าง

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการกาบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวได้นกพร้อมกัน3ตัว คือ เลือก สส.เขต สส.บัญชีรายชื่อ โดยเฉพาะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีอีกด้วย จึงเป็นการเลือกตั้งเพื่อสร้างประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำ ตัดสินใจกันได้หรือยังว่าจะเลือกพรรคใดดี