เมื่อจ่ายค่าน้ำออนไลน์หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยจ่ายเพียงค่าน้ำที่เกินกำหนดและค่าธรรมเนียมยกเลิกระงับใช้น้ำเท่านั้น เริ่มตั้งแต่ 18 มี.ค.นี้

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 18 มี.ค. นี้ กปน. งดเก็บค่าธรรมเนียมการชำระค่าน้ำเกินกำหนดเวลา 15 บาท สำหรับผู้ใช้น้ำที่ถูกระงับการใช้น้ำชั่วคราว เมื่อชำระค่าน้ำผ่านระบบออนไลน์และเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยชำระเพียงค่าน้ำที่เกินกำหนดเวลาพร้อมค่าธรรมเนียมยกเลิกการระงับการใช้น้ำเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง