PTT-KV-DJSI-Online

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 18 มี.ค.62) ที่โรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรงการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านทหารช่างสนาม ระหว่างทหารช่างสนามของกองทัพบกไทย กับ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ( Washington Army Nationnal Guard ) โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 19 นาย ประกอบด้วยกำลังพลจาก กรมการทหารช่าง และกองพันทหารช่างสนามจากทั่วประเทศ จำนวน 14 นาย และกำลังพลกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ( Washington Army Nationnal Guard ) จำนวน 5 นาย โดยห้วงระยะเวลาในการสัมมนาในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 22 มีนาคม 2562 รวม 5 วัน

สำรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความร่วมมือในอนาคต ระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ( Washington Army Nationnal Guard ) รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านทหารช่างสนามซึ่งกันและกัน นอกจากนี้้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติภารกิจทหารช่างสนามร่วมกันระหว่างไทย - สหรัฐอเมริกา โดยหัวข้อของการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ป้อมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การพราง, การลาดตระเวนทางการช่าง, การประปาสนาม, เครื่องยกของหนัก, สงครามทุ่นระเบิด, การสังเกตการณ์, และการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง(ภาคกองร้อย) ซึ่งจะใช้พื้นที่ฝึกในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี