วันนี้ 17 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 08.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตเลือกตั้ง และ นอกเขตเลือกตั้ง เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนทยอยเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อ และ เข้าคิวลงคะแนนเสียงเป็นจำนวนมาก โดยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยให้คำแนะนำ และ อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง อำเภอวังทอง ของเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่นอำเภอวังทอง มีชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งที่ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่นอำเภอวังทอง จำนวน 5,976 คน มีผู้มีสิทธิมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้เป็นจำนวนมากและ ทยอยกันมาเป็นระยะ ๆ ในช่วงเช้าภายหลังเปิดหีบเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ผู้มาใช้สิทธิส่วนใหญ่เป็นกำลังพล เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 24 มีนาคม 2562

จังหวัดพิษณุโลก มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 5 เขต ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด 24,065 คนคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิกันเป็นระยะๆ ตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 17.00 น. สำหรับผู้ที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยส่วนราชการระบุเลข 13 หลัก อาทิ บัตรใบขับขี่ พาสปอร์ต และ อย่าลืมหากท่านไม่มาใช้สิทธิ จะเสียสิทธิและไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 24 มีนาคม 2562.