หลังจากการเลือกตั้ง ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จสิ้นลง ส่งผลให้นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดี อัยการสูงสุด นั่งกรรมการ อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ กอ. กับสโลแกนที่บอกว่า “ศัตรูของเราคือความไม่ถูกต้อง ณ วันนี้”

อัยการปรเมศครูกฎหมาย ทนายแผ่นดิน และกูรูในสายกฎหมาย ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศในการให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆมากมาย อาทิ แฟนรายการวิทยุ สวพ. 91 และ อสมท 107.75 แฟนทีวี TNN 24.สถานีประชาชน Thailand PBS จากผลงานที่เยี่ยมยอด ในการวิเคราะห์เจาะลึกเหตุการณ์ในกระแสต่างๆ ถือเป็นผู้มีชื่อเสียงที่ดำรงตำแหน่งมากมาย หลากหลาย

ขณะที่ในวงการสหกรณ์ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ดำรงตำแหน่งประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และรองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

การศึกษา
- นิติศาสตร์บัณฑิต / เนติบัณฑิตไทย
- การจัดการภาครัฐและเอกชน มหาบัณฑิต
- วิทยาลัยการทัพเรือ / วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หน้าที่การงาน
- กรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
- ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ กฟผ, ยาสูบ, รพ.เลิศสิน, การบินไทยฯลฯ
- อนุกรรมการช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน เนติบัณฑิตยสภา
- อาจารย์พิเศษ ม.รามคำแหง, ม.ขอนแก่น, สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- วิทยากรรายการวิทยุและโทรทัศน์ต่างๆ

ทั้งนี้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และขบวนการสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ได้รับตำแหน่งสำคัญอันนี้ และขอเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากระบวนการสหกรณ์ต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน