อธิบดีฝนหลวง ลงพื้นที่จ.เชียงราย เร่งทำฝนหลวง ช่วยนาปรังเสี่ยงเสียหายกว่า 1.7 พันไร่

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.62 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ลงพื้นที่ติดตามการร้องขอรับบริการฝนหลวงของเกษตรกร ผ่านทางนายสำราญ บุญวัฒนา อาสาสมัครฝนหลวงอำเภอแม่จัน ณ บริเวณตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า พื้นที่บริเวณตำบลป่าซาง เป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ประมาณ 1.7 พันไร่ และปลูกพืชถั่วเหลืองเป็นบางส่วน โดยขณะนี้พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังดังกล่าวกำลังเข้าสู่การขาดแคลนน้ำ ขณะที่น้ำในคลองไส้ไก่เคยมีน้ำหล่อเลี้ยงนาข้าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเริ่มมีน้ำลดลงเรื่อยๆ เกษตรกรในพื้นที่จึงได้ร้องขอรับบริการฝนหลวงไปยังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของข้าวนาปรัง

ทั้งนี้ นายสำราญ บุญวัฒนา อาสาสมัครฝนหลวง และเกษตรกรในพื้นที่ ได้ให้ข้อมูลว่า ช่วงเวลา1-2 สัปดาห์ต่อจากนี้ หากไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงข้าวที่กำลังเจริญเติบโต อาจจะส่งผลให้ข้าวนาปรังที่เกษตรปลูกรอบนี้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก นายสุรสีห์ฯ อธิบดีกรมฝนหลวงฯ จึงได้มอบหมายให้นางสาวหนึ่งหทัยฯ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ภาคเหนือ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อปฏิบัติฝนหลวงช่วยเหลือให้ได้ผลผลิต