ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 16 มี.ค.62 เวลา 07.00 น. ที่โดมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุรเชษฐ์ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการและนักปั่นกว่า 200 คน ปั่นจักรยานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรหรือ สส.ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ โดยวันนี้ทั้งหมดปั่นจักรยานรณรงค์ไปยังตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง ระยะทาง 40 กิโลเมตร พร้อมกับเปิดโครงการผู้ว่าชวนปั่น KICK OFF เลือกตั้ง ส.ส.2562ชาวรำมะสักรักประชาธิปไตย โดยนำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทุกคนจะได้รับบัตรเพียงใบเดียว กาเบอร์เดียวได้ผล 3 อย่าง คือ 1.นำไปคิดคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 2.นำคะแนนของผู้สมัคร ส.ส.ทุกคนทุกเขตเลือกตั้งของทุกพรรคการเมือง มาคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง และ 3.พรรคการเมืองที่ได้ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 25 คนจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

นายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรำมะสัก กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นให้ชาวตำบลรำมะสักได้มีการตื่นตัวในการเลือกตั้งเพื่อเลือกคนดี มีความสามารถเข้าไปในสภาฯและได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดโครงการผู้ว่าชวนปั่น KICK OFF เลือกตั้ง ส.ส.2562 ขึ้นเพื่อนับถอยหลังไปเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.62 ต่อไป

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.อ่างทอง ได้ร่วมกับจังหวัดอ่างทองและนักปั่นจักรยานเริ่มปั่นรณรงค์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สส.โดยจะปั่นรณรงค์ไปยังอำเภอต่างๆทั้ง 7 อำเภอ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิของตนซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจังหวัดอ่างทองมีประมาณ 222,000 คน โดยตั้งเป้าให้มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุดและมีบัตรเสียน้อยที่สุด