เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬาสามัคคีกรมการข้าว ประจำปี 2562 ณ สนามโรงเรียนข้าวและชาวนา กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงาน ในการนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบรางวัลแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสามัคคีกรมการข้าว ประจำปี 2562 นี้

วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมีสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 56 ศูนย์ทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

การแข่งขันกีฬาสามัคคีกรมการข้าวในครั้งนี้ ประกอบด้วยการแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ พร้อมด้วยการแข่งขันกีฬา จำนวน 9 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ, การแข่งขันวิ่งผลัดกระสอบ, การแข่งขันวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน, การแข่งขันรวมพลังวิชาตัวเบา (กระโดดเชือกหมู่), การแข่งขันคลำทางหาสมบัติ (ปิดตาตีหม้อ), การแข่งขันเช็คพลังม้ากระทืบโรง (เตะปี๊บ), การแข่งขันเลี้ยงส่งลูกน้อย (ลำเลียงลูกโป่งไปยังจุดหมาย), การแข่งขันส่งต่อลูกโป่ง และ การแข่งขันเพชฌฆาตยิงเป้า (เตะลูกโทษฟุตบอล)