จังหวัดบึงกาฬ เปิดการแข่งขันปั่นจักรยาน “ทัวร์ออฟแม่โขง” สนามที่ 3 แรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยว นักปั่นสุดประทับใจได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบึงกาฬริมฝั่งแม่น้ำโขง

วันที่ 15 มี.ค.62 เมื่อเวลา 7.30 น.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปั่นจักรยาน “ทัวร์ออฟแม่โขง” (Tour of Mekong) สนามที่ 3 จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนางบำเพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักปั่นจักรยาน เข้าร่วม ณ ศาลาริมโขง ถนนข้าวเม่าเทศบาลตำบลบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ซึ่งการปั่นในครั้งนี้ไม่มุ่งเน้นเอาแพ้หรือชนะกัน แต่เป็นการปั่นเพื่อการท่องเที่ยวและแวะเช็คอินถ่ายภาพตามจุดที่สำคัญต่างๆ เช่น วัดหลวงพ่อพระใหญ่บ้านท่าไคร้ ลานธรรมภูสิงห์ เป็นต้น

การปั่นจักรยาน “ทัวร์ออฟแม่โขง” (Tour of Mekong) จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย บูรณาการร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเลย บึงกาฬ นครพนมและมุกดาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเชิงกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่

โดยรูปแบบของกิจกรรม จัดเป็นแรลลี่จักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pedaling Romantic Mekong) บนเส้นทางปั่นที่เชื่อมโยงและผสมผสานกับธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ชุมชน รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่อง 5 วัน 5 สนาม 5 จังหวัดอีสานในระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2562 เริ่มจากสนามแข่งขัน ณ จังหวัดเลย (13 มี.ค.), หนองคาย (14 มี.ค.), บึงกาฬ (15 มี.ค.), นครพนม (16 มี.ค.) และมุกดาหาร (17 มี.ค.) สำหรับการแข่งขันสนามที่ 3 จังหวัดบึงกาฬใช้เส้นทางปั่น บึงกาฬ-ภูสิงห์ ระยะทางรวมไปกลับ 43 กิโลเมตร ซึ่งบรรดานักปั่นที่เข้าร่วมต่างประทับใจกับการได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบึงกาฬ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมเกมนันทนาการกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย.