กทม.เปิดพื้นที่ชานกรุง จัดงาน“ตลาดชานกรุง”ภายใต้แนวคิด“มหกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าดี วิถีชุมชนคนกรุงเทพ” ขนคาราวานสินค้าของใช้ ของที่ระลึก เสื้อผ้า อาหาร และของดีในแต่ละชุมชน กว่า 200 ร้านค้า มาให้คนกรุงได้เลือกชม ชิม ช๊อป ในราคาพิเศษสุด พบกับกิจกรรมสาระความรู้และกิจกรรมบันเทิงจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค โซนโตคิวชั้น 2 กทม.

นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.จัดงาน “ตลาดชานกรุง” อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “มหกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าดี วิถีชุมชนคนกรุงเทพ” เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในชุมชนพบผู้บริโภคอุดหนุนสินค้าชุมชนของดีมีคุณภาพทั่วกรุง มุ่งหวังส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ Bangkok brand ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง

ในระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2562 “การจัดงานเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ให้สำนักพัฒนาสังคมจัดตลาดนัดชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ที่มีชื่อเสียงในเขตต่าง ๆ ทั้งผลิตผลทางการเกษตร ของใช้ของที่ระลึก เสื้อผ้า อาหาร และของดีของแต่ละชุมชน นำมาจำหน่ายในราคาประหยัด และยังเป็นการกระตุ้น

การเติบโตทางเศรษฐกิจส่งเสริมการตลาดในประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอันนำไปสู่การพัฒนา กทม.ที่ยั่งยืน ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวที่ผ่านมาปรากฏว่าประชาชนใน กทม.

ได้รับประโยชน์จากการได้ใช้สินค้าราคาถูกเกษตรกรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ สามารถจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรง ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้”

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้เลือกบริเวณศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค โซนโตคิว ชั้น 2 เขตประเวศ เป็นพื้นที่จัดงาน ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2562 โดยได้ระดมสินค้าคุณภาพจากผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok brand) ทั่วกรุงเทพฯ มาให้คนกรุงฯ ได้เลือกชม เลือกช้อป และเลือกชิมกันแบบจุใจในราคาพิเศษมากกว่า 200 ร้านค้า โดยมีธีม(Theme) งานในรูปแบบ “งานวัด วิถีชุมชนคนชานกรุง” แบ่งเป็น 3 โซน ประกอบด้วย 1.โซนจำหน่ายสินค้ากว่า 200 บูท ทั้งประเภทข้าวของเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย ของตกแต่ง ของที่ระลึก เสื้อผ้า อาหาร และของดีชุมชน 2.โซนกิจกรรมฝึกอาชีพกิจกรรมสาระความรู้จากสำนักพัฒนาสังคม และ 3.โซนกิจกรรมบันเทิงพบกับศิลปินชื่อดังเป็นประจำทุกวันตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน