อบจ.พิษณุโลก เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ "สระสองห้อง" เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 6 เมษายนนี้ ที่พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันนี้ (15 มี.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง และ นายบุญเลิศ สอนเพ็ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสระสองห้อง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 ภายหลังได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดพิษณุโลกให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสระสองห้อง

พร้อมทั้งดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสระสองห้อง ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กองช่าง กำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างสะพาน ท่าน้ำและปะรำพิธีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 นี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และแล้วเสร็จทันวันประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 6 เมษายน 2562 รวมทั้งเพื่อจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับประชาชนและผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาร่วมในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นจะอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 และนำน้ำอภิเษกไปประกอบพิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสระสองห้อง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงขึ้นครองราชย์ โดยพร้อมเพรียงกัน.