นายแพทย์พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ หรือ หมอบอย แพทย์ผู้มีประสบการณ์ในด้านการปรับรูปหน้าและการชะลอวัยที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการความงามมานานกว่า 20 ปี เปิดเผยว่า ศูนย์นวัตกรรมความงาม AIC หรือ AIC Clinic เป็นศูนย์นวัตกรรมความงามที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการให้บริการปรับโครงหน้าทำให้มีรูปหน้าที่ดูดีด้วยการ ฉีดฟิลเลอร์ (Filler) โดยมีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2012 และด้วยความสามารถพร้อมทั้งประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ มาอย่างยาวนาน ทำให้ที่ศูนย์นวัตกรรมความงาม AIC ขึ้นแท่นเป็นศูนย์ที่ผลิตแพทย์ด้านการฉีดฟิลเลอร์ (Filler) มากที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ในการจัดงานบรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปรับโครงหน้าและรูปหน้า ชะลอวัย ด้วยฟิลเลอร์ ให้กับแพทยท่านอื่นๆอยู่เป็นประจำทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ

โดยแพทย์ที่เข้าร่วมการอบรมเรื่องการฉีดฟิลเลอร์ (Filler) ที่ ศูนย์นวัตกรรมความงาม AIC จะได้รับความรู้เรื่องการชะลอวัยด้วยการฉีดฟิลเลอร์ (Filler) ด้วยเทคนิคใหม่ๆ และการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อสภาพโครงหน้าในแต่ละบริเวณของหน้าของผู้เข้ารับบริการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ (Filler) ด้วยเข็มปลายทู่ เทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ (Filler) แบบสัมผัสกระดูก รวมถึงการปรับรูปหน้าโดยรวม ชะลอวัยให้กับผู้เข้ารับบริการ

การจัดงานบรรยายให้ความรู้อบรมการฉีดฟิลเลอร์ (Filler) ของศูนย์นวัตกรรมความงาม AIC เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาฝีมือให้กับแพทย์ด้านความงามของประเทศไทยให้มีศักยภาพ ประสิทธภาพที่สูงขึ้น จนสามารถกล่าวได้ว่า ศูนย์นวัตกรรมความงาม AIC นี้เป็นศูนย์ผลิตแพทย์ด้านการฉีดฟิลเลอร์ (Filler) และมีการบรรยายให้ความรู้กับแพทย์คนอื่นๆมากที่สุดในประเทศไทย

"อย่างไรก็ตาม ฝากถึงหลายๆ ท่านที่กำลังมองหาสถานพยาบาลที่จะเข้าไปรับบริการให้เลือกจาก สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย และแพทย์ที่มีประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์นวัตกรรมความงามที่ได้มาตราฐานเท่านั้น"นายแพทย์พุฒิพงศ์ กล่าว