ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เทศบาลตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคม กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์ เทศบาลตำบลขามเรียง ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม และ ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ร่วมกัน จัดกิจกรรม Kick Off โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผน ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีกิจกรรมผ่าตัด ทำหมันสุนัขบ้า ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์ การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องโคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธีและความรับผิดชอบ และตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์จรจัด สามารถลดปัญหาเพิ่มการเพิ่มจำนวนของสุนัข แมวจรจัดตามที่สาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคสุนัขบ้าและไม่มีเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าโดยนำสุนัข แมวไปทำหมันฟรี ฉีดวัคซีน ฟรี ได้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอ

โดยมีการสร้างสีสัน แต่งกายชุดน้องหมาเดินถือป้ายรณรงค์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องเฝ้าระวัง พิษสุนัขบ้าอย่าชะล่าภัยใกล้ตัว พร้อมกับถือป้ายรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ให้ประชาชนรับทราบรณรงค์ให้ประใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส.ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด