ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 06.30 น.วันที่15 มี.ค.62 ที่ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 200 ปี นายสมเพชร สร้อยสระคู และ นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้นำส่วนราชการ ลูกจ้าง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุค “วิถีถิ่น วิถีไทย” แด่พระภิกษุสามเณร ที่เดินบิณฑบาตรในช่วงเช้าซึ่งทางจังหวัดยโสธรได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วทุกวันนี้ทั้งเด็กและวัยทำงานตลอดจนวัยกลางคนจะไม่ค่อยได้เข้าวัดฟังธรรมจึงทำให้ประชาชนทั่วไปห่างเหินจากวัดดังนั้นเพื่อเป็นการทำบุญและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนและข้าราชการให้หันมาเข้าวัดฟังธรรมเพื่อจิตใจจะได้สงบสุขและมีสมาธิในการทำงานรู้จักการปล่อยวางจึงได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ภายหลังจากทำบุญตักบาตรแล้วประชาชนบางรายยังได้เดินทางไปทำบุญต่อด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาลงในแม่น้ำอีกด้วย