วันที่ 14 มี.ค. 62 เมื่อเวลาประมาณ 21.55 น. มีรายงานข่าวแจ้งว่า ที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นถึง 14 ครั้ง แรงที่สุดคือ 4.1 ชาวบ้านรับรู้ได้ถีงแรงสั่นสะเทือน

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 00.04 น. วันที่ 14 มี.ค. ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาและรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น และรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนไปทั่วจังหวัด เช่นกัน เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานการผลกระทบ ความเสียหายต่ออาคาร บ้านเรือน โรงแรม คอนโด ที่ สูงๆ แต่อย่างใด เพียงแต่รับรู้ว่า เกิดแผ่นดินไหวขึ้น

สำหรับการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้จะศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางความลึกประมาณ 2 กิโลเมตร และอำเภอวังเหนือเป็นเขตติดต่อกับอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาระยะทางห่างกันประมาณ 45 กิโลเมตร ทำให้ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหวจากอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางในครั้งนี้