การกลับมาของการจัดงานแสดงครั้งยิ่งใหญ่ ที่ได้รวบรวมผลงานรอยแปรงในการบอกเล่าเรื่องราวภาพวาดทั้งสีน้ำและสีอะครีลิค ( Watercolor & Acrylic ) ผ่าน ความเชื่อ ความศรัทธา ความสุข และวิถีชีวิต จำนวน 100 ชิ้น โดย อ.ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินสีน้ำชื่อดังและครูศิลปะระดับนานาชาติ

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยชุดรอยแปรง ( Happy Brush ) ที่สร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์การท างาน มากกว่า 50 ปี ของอาจารย์สุชาติ ได้ถ่ายทอดออกมาให้เข้าใจง่ายในแบบน้อยคือมาก ( less is more ) เป็นการ จัดงานแสดงเดี่ยว ( Solo Exhibition ) โดยมีแนวคิด ( Concept ) ของงานเป็นเลข 8 ซึ่งเป็นเลขมงคลตามความเชื่อของคนเอเชียและคนตะวนัตก รวมถึงเป็นตัวแทนของความเป็น Infinity ไม่มีที่สิ้นสุด ในด้านการเรียนรู้ การเดินทาง และการสร้างสรรค์ผลงานของอาจารย์ และนั่นคือเรื่องราวของการเปิดงานวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ที่โรงเรียนศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย ( วิทยาลยัเพาะช่าง ) มีประธานเปิดงานจำนวน 8 ท่าน รวมถึงหน้าปกสูจิบัตรและภาพเขียนในงานที่มีรายละเอียดต่างๆ ให้ได้ชมกันภายใน งานยังมีกิจกรรมการเสวนาศิลปะกับสุชาติ วงษ์ทอง ที่ได้ ศ.นพ.ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล และคุณเปรมิกา สุจริตกุล มาร่วมงานเสวนาในครั้งนี้

อีกทั้งยังมีวงดนตรีจันทร์แรมที่มาขับกล่อมดนตรีคลาสสิกเป็นเพลงพื้นบ้านและเพลงไทยเดิมอันมีเสน่ห์แบบสไตล์ของพวกเขาให้บรรยากาศในการรับชมภาพวาดตลอด ทั้งงาน

สดุท้ายนี้อาจารย์ฝากคำพูดมามอบให้กับทุกท่านที่มาในงานนี้ว่า

“ผู้รับชมทุกท่านที่มาในงานผมคงจะชื่นชม และมีความสุขกับผลงานของผม อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันครับ"

หลังจากวันเปิดงานแสดงแล้วทุกท่านยังสามารถมาร่วมชมผลงานของอาจารย์สุชาติ วงษ์ทอง ได้ตั้งแต่วันนี้-24 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.ที่หอศิลป์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ หรือสอบถามรายละเอียดงานได้ที่เบอร์ 0649566945, 0614249293