เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2562 บริเวณเขื่อนชุมชนเมืองริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก (ชุมชนร่วมใจ) นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย นางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกหัวหน้าส่วนกาางานเทศบาลนครพิษณุโลก และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และชาวชุมชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 100 คน

นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น เทศบาลนครพิษณุโลกจึงร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำน่านตั้งแต่บริเวณหลังวัดท่ามะปรางจนถึงสะพานสุพรรณกัลยา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรวมพลังและลงมือทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เทศบาลนครพิษณุโลก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มณฑลทหารบกที่ 39 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก โครงการชลประทานพิษณุโลก วัดท่ามะปราง โรงแรมเดอะพาร์ค พิษณุโลก มูลนิธิร่วมกตัญญูพิษณุโลก โครงการต้นเงินพิษณุโลก ชุมชนท่ามะปราง ชุมชนร่วมใจและชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก